Klauzula Informacyjna RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (KLAUZULA RODO)

 

Szanowna Pani / Szanowny Panie,

Działając na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: „RODO”, w związku z przekazaniem nam danych osobowych, niniejszym informujemy:

I. Administrator danych osobowych:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Emil Kowalczyk oraz Robert Makowski, prowadzący działalność gospodarczą wspólnie w formie spółki cywilnej „Bratki” s.c. E. Kowalczyk, R. Makowski z siedzibą w Orońsku, ul. Brandta 19, 26-505 Orońsko, NIP: 7991903295, adres e-mail: kontakt@veela.pl

II. Inspektor ochrony danych:

Administrator nie wyznaczył Inspektora ochrony danych osobowych.

III. Cel przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania danych:

Pani/Pana dane będą przetwarzane:

  • w celu realizacji obowiązków wynikających z zawartego zamówienia tj. umowy sprzedaży towarów oraz obsługi reklamacji (podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz Kodeks cywilny);
  • w celu archiwizowania dokumentacji, m.in. zamówień oraz dokumentów rozliczeniowych (podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz Kodeks cywilny);
  • w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana treści gromadzonych w sersie internetowym prowadzonym przez Administratora oraz udostępniania formularzy kontaktowych (podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • w celach analitycznych i statystycznych (podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit f RODO);
  • w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi (podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit f RODO);

w celach marketingowych, w szczególności przesyłania Pani/Panu ofert oraz informacji handlowych (podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. zgoda, którą Pani/Pan wyraził(a) na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych).

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne i nie ma Pani/Pan obowiązku ich przekazywania.

IV. Kategorie danych osobowych:

Administrator może przetwarzać następujące kategorie danych osobowych: imiona, nazwiska, numery telefonu, adresy e-mail.

V. Odbiorcy danych osobowych:

Dane osobowe możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzały, w szczególności:

  • podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,
  • bankom, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń,
  • organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na nas obowiązków (Urząd Skarbowy, PIP, ZUS),
  • podmiotom umożliwiającym nam dokonywanie zdalnych operacji płatniczych,
  • podmiotom wspierającym nas w prowadzonej działalności na nasze zlecenie, w szczególności dostawcom zewnętrznych systemów wspierającym naszą działalność.

VI. Okres przechowywania danych:

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu zgłoszenia przez Panią/Pana sprzeciwu. Dane są przechowywane i przetwarzane przez okres niezbędny do zrealizowania celu ich pozyskania. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa.

VII. Prawa osób których dane dotyczą:

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Przysługuje Pani/Pan prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora Pani/Pana danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.

Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do automatycznego podejmowania decyzji, w tym do profilowania, wywołującego  skutki prawne dotyczące Pani/Pana lub w podobny sposób wpływających na Pani/Pana sytuację.

 

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

do góry
projekt i realizacja: Maxsote - profesjonalne sklepy internetoweoprogramowanie: Shoper
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl